Підвищення педагогічної майстерності – запорука всебічного розвитку підростаючої особистості


Професійним обов’язком педагога є постійне підвищення кваліфікації, удосконалення професійної компетентності. Це – головна умова творчої діяльності і зростання педагогічної майстерності, і, як наслідок, гармонійний розвиток особистості вихованців.
Основи для формування професійної майстерності педагогів закладаються під час їхньої підготовки у вищих навчальних закладах. Продовжується формування педагога-майстра у процесі самостійної практичної діяльності. Це передбачає як засвоєння нових досягнень психолого-педагогічної науки в процесі самоосвіти, так і аналіз та осмислення власного досвіду роботи і досвіду колег. При організації методичної (науково-методичної) роботи потрібно опиратися на компетентнісний (компетентнісно-зорієнтований) підхід.
Компетентнісно-зорієнтований підхід — один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу. На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу.
Сьогодні, у XXІ сторіччі, освітня парадигма сучасності зорієнтована на особистісний розвиток учнів, тому педагог повинен вміти знайти комплексний підхід до виховання особистості.
Саме темі особистісно-зорієнтованого виховання були присвячені двотижневі курси підвищення кваліфікації вихователів (14-25 березня), які пройшли на базі школи-інтернату «Джерело».
Викладачі кафедри ЗОІППО Волошина Т.А., Мінакова І.В, Лісіцин В.В., Жадан Л.Ф., Чемодурова Ю.М., Олійник Ю.І.  ознайомили слухачів з поняттями освітньої парадигми сучасного світу, їхніми складовими; вихователі заслухали такі лекції  «Психологічна компетентність учителя, вихователя, логопеда», «Андрагогічні засади безперервної педагогічної освіти: економічний аспект», «Спілкування як важлива складова соціальної адаптації дітей та учнів з особливостями психо-фізичного розвитку» та ін.; відточували свої знання з інформаційно-комп’ютерних технологій.
Наприкінці курсів зав.директора з виховної роботи Коршунова Н.І. провела тренінг «Вихователь: який він?», на якому вихователі складали портрет вихователя сучасності, обговорювали отриману інформацію, ділилися враженнями.
Дякуємо викладачам кафедри ЗОІППО за плідну працю, цікаві лекції, нові знання, адже я впевнена, що кожен з нас дізнався багато нового і обов’язково користуватиметься цим у своїй подальшій роботі.
Олена Третяк, вихователь 7 класу.   

Коментарі